Online kurzy na přijímačky


Připravte se z pohodlí domova, online a pod vedením lektora s okamžitou zpětnou vazbou. 

  • seznámení s aktuální podobou testu u státních přijímacích zkoušek, strategií a způsobem jeho vyplňování 
  • profesionální lektoři námi vyškolení pro interaktivní online výuku 
  • různorodé metody a techniky vedoucí k aktivnímu učení a podporující upevnění vědomostí 
  • množství pracovních listů ke stažení 
  • výběr z termínů a kurzů různé délky a intenzity během celého roku

Naše kurzy probíhají ve třech turnusech:

  • podzimní (začátek v říjnu)
  • zimní (začátek v lednu)
  • jarní (začátek únor/březen)


Typy kurzů na přijímačky s lektorem online


  předmět
ČJ+MAT
ČJ nebo MAT
ČJ nebo MAT
ČJ+MAT
  ročník
5., 9.​
5., 9.
5., 9.
9.
  Přijímačky nanečisto
ANO v ceně
--
--
--
  počet hodin
48
16
8
20
  délka konání
12 týdnů
8 týdnů
4 týdny nebo 1 víkend
2 týdny
  cena
11 500 Kč
3 450 Kč
2 350 Kč
5 450 Kč
  max. počet žáků
10
10
10
10
  závěrečný test
ano
ano
ne
ano


Více podrobností o jednotlivých typech našich kurzů naleznete níže.

Chcete-li se dozvědět více o průběhu našich kurzů, klikněte sem.


Komplexní příprava 

Dlouhodobý online kurz, který pořádám pro žáky 5. i 9. třídy pro pravidelnou a systematickou přípravu. Ve 24 lekcích matematiky a 24 lekcích češtiny si žáci projdou a pečlivě procvičí všechny typy úloh, strategii řešení i obtížné úseky látky. 

Cena zahrnuje 48 výukových lekcí, jeden termín Přijímaček nanečisto (buď online 9. 12. 2023 nebo prezenční 16. 12. 2023) a veškeré výukové materiály, které pravidelně aktualizujeme tak, aby odpovídaly požadavkům CERMATu, vč. balíku úloh na následné domácí procvičování. 

Maximální počet je 10 žáků v kurzu. 

Během Přijímaček nanečisto si mohou žáci vyzkoušet atmosféru skutečných přijímaček a natrénovat strategii vyplňování testu. 

Kurz trvá celkově 12 týdnů (s přestávkou na Vánoce), dvakrát týdně a je rozdělen do 2 bloků. 

První blok je 8 týdnů od října do listopadu / začátku prosince, druhý blok trvá 4 týdny a probíhá v lednu. Lekce probíhají vždy v dané dny od 16 do 18 hodin. 

Kurz je zakončen závěrečným testem. Test si následně žáci detailně rozeberou s lektorem, opraví a vyhodnotí. 

V případě zájmu je možné kombinovat s individuálními lekcemi u některého z našich ScioLektorů, není vhodné kombinovat s jiným kurzem.

Je tento typ kurzu pro vás? Vyberte si v naší nabídce nejvhodnější termín.


Standardní kurz

Tento osmitýdenní online kurz, který pořádáme pro žáky 5. i 9. tříd, nabízí střednědobou přípravu vždy v jednom z přijímačkových předmětů. Obsahuje 16 hodin matematiky nebo 16 hodin českého jazyka. Během lekcí se žáci seznámí se všemi typy úloh, se strategií řešení i s obtížnými úseky látky. 

Cena zahrnuje 16 výukových lekcí a veškeré výukové materiály, které pravidelně aktualizujeme tak, aby odpovídaly požadavkům CERMATu, vč. balíku úloh následné domácí procvičování.

Maximální počet je 10 žáků v kurzu.

Kurz trvá 8 týdnů, v daný pracovní den vždy od 16 do 18 hodin.

Kurz je zakončen závěrečným testem. Test si následně žáci detailně rozeberou s lektorem, opraví a vyhodnotí.

V případě, že máte pocit, že potřebujete je více procvičování, doporučujeme nakombinovat s intenzivním kurzem, případně s individuálními lekcemi u některého z našich ScioLektorů.

Je tento typ kurzu pro vás? Vyberte si v naší nabídce nejvhodnější termín.


Intenzivní kurz

Intenzivní kurz, který pořádáme pro žáky 5. i 9. tříd, je koncipován jako opakování a procvičování jednotlivých tematických částí testu jednotných přijímacích zkoušek buď pro matematiku nebo pro češtinu. Lektor během lekcí s žáky projde všechny typy úloh a předá jim doporučení k úspěšnému zvládnutí testu i celého zkouškového dne.

Cena zahrnuje 8 výukových lekcí a veškeré výukové materiály, které pravidelně aktualizujeme tak, aby odpovídaly požadavkům CERMATu, vč. balíku úloh na následné domácí procvičování.

Maximální počet je 10 žáků v kurzu.

Kurz trvá 4 týdny, probíhá obvykle v období únor až březen a nabízíme jej ve dvou variantách:

    - všední den - 4 x 2 hodiny týdně, vždy v daný den v týdnu od 16 do 18 hodin

    - víkend - sobota a neděle (těsně před přijímačkami), oba dny od 9 do 13 hodin

Intenzivní kurz je vhodný samostatně nebo jej je možné kombinovat se standardním kurzem z daného předmětu. Není vhodný pro kombinaci s Bootcampem. Případně je možné jej nakombinovat s individuálními lekcemi u některého z našich ScioLektorů.

Intenzivní kurzy probíhají až pár týdnů před přijímačkami. Na našem webu se jejich nabídka objevuje v průběhu zimy. 

Je tento typ kurzu pro vás? Vyberte si v naší nabídce nejvhodnější termín.


Bootcamp

Bootcamp je kurz, který pořádáme pro žáky 9. tříd. Nabízí velmi intenzivní přípravu na poslední chvíli, dva týdny plné procvičování všech typů úloh z obou přijímačkových předmětů. Lektor zároveň předává žákům cenná doporučení, jak úspěšně zvládnout test i celý zkouškový den.

Cena zahrnuje 10 intenzivních výukových hodin matematiky, 10 intenzivních výukových hodin češtiny a veškeré výukuové materiály, které pravidelně aktualizujeme tak, aby odpovídaly požadavkům CERMATu, vč. balíku úloh na následné domácí procvičování.

Maximální počet je 10 žáků v kurzu.

Kurz trvá 2 týdny (obvykle těsně před přijímačkami) a probíhá každé všední odpoledne od 16 do 18 hodin.

Kurz je zakončen závěrečným testem. Test si následně žáci detailně rozeberou s lektorem, opraví a vyhodnotí.

Bootcamp je vhodný samostatně pro procvičení těsně před přijímačkami nebo jej je možné kombinovat se standardním kurzem. Není vhodný pro kombinaci s intenzivním kurzem. Případně je možné jej nakombinovat s individuálními lekcemi u některého z našich ScioLektorů.

Bootcamp probíhá až těsně před přijímačkami. Na našem webu se nabídka na zakoupení tohoto kurzu objeví v průběhu zimy.

Je tento typ kurzu pro vás. Vyberte s v naší nabídce nejvhodnější termín.


Průběh našich kurzů

Probíhají přípravné kurzy na přijímačky i prezenčně?

Ne, rámci ScioDoučování nabízíme pouze online kurzy. Všechny kurzy mají maximální počet účastníků 10, což zaručuje individuální přístup a vysokou efektivitu.

Kde se dozvím podrobné informace ke kurzu, např. jak se připojím k online kurzu, který jsem si zakoupil*a, jaké online nástroje bude mé dítě využívat, kde najdu materiály atd? 

Tyto a další informace (časy konání, termíny a obsah jednotlivých lekcí, kontakt na lektora atp.) budou podrobně uvedeny na nástěnce daného kurzu. K nástěnce získáte přístup zakoupením kurzu a budete si ji moci zobrazovat kdykoli po přihlášení do vašeho profilu na ScioDoučování. V případě jakýchkoli dotazů či nejasností je možné se obrátit na náš zákaznický servis. 

Jaké metody práce jsou na online kurzech využívány? 

Naši lektoři na kurzech využívají různorodé metody práce, které žáky vedou k aktivnímu přístupu k učení, aktivizují jejich myšlení, motivují je k přemýšlení a napomáhají upevnění dosavadních či nově získaných vědomostí. Jsou jimi např. metody kritického myšlení, které vedou dítě k aktivnímu učení v tzv. třífázovém cyklu učeni, jehož základními stupni jsou evokace - uvědomění si významu - reflexe, dále pak heuristické metody, skupinové metody, didaktické hry, mentální mapování, práce s textem atp.

Na kurzu se využívají online aplikace jako Google Jamboard nebo Conceptboard, které jsou uživatelsky příjemné a umožňují žákům i lektorům interaktivně spolupracovat.

S jakými úlohami se na kurzu pracuje? Odpovidaji Rámcovým vzdělávacím programům (RVP) a požadavkům jednotné přijímací zkoušky?

Ano, všechny úlohy, používané na kurzech jsou důkladně vybírány. Nejdříve je pro naši potřebu vytvoří tym autorů vedený garantem. Úlohy jsou vytvářeny na základě specifikačních tabulek a odpovídají učivu probíranému v RVP. Následne úlohy procházejí oponenturou a korekturou. Úlohy každoročně pečlivě revidujeme, aktualizujeme a vyvíjíme, a proto můžeme zaručit, že skutečně typově odpovídají úlohám používaným v testech u jednotné přijímací zkoušky.

Mohu své dítě přihlásit na podzimní i zimní turnus standardních online kurzů, příp. mohu kurzy libovolně kombinovat?

Obsah standardního online kurzu je totožný pro všechny turnusy. Doporučujeme tedy spíše kombinaci standardního kurzu s kurzem intenzivním nebo s Bootcampem. Ve standardním online kurzu se žáci seznámí s látkou, která se v testech objevuje, a zorientují se v jednotlivých typech úloh. V intenzivním online kurzu mají prostor si látku zopakovat a procvičit jednotlivé tematicky zaměřené úlohy.

Komplexní příprava zahrnuje vše v rámci jednoho kurzu. Tento kurz doporučujeme v případě potřeby dalšího procvičování kombinovat s individuálními lekcemi u některého z našich ScioLektorů.

Když bude žák na lekci chybět, může si ji nahradit na jiném kurzu?

Nahradit si lekci lze pouze po individuální domluvě s koordinátorem ScioDoučování a za specifických podmínek. V případě neúčasti na lekci má však dítě k dispozici veškeré materiály z vynechané lekce.