Učivo přehledně a srozumitelně - český jazyk

Druhy zájmen

Zejména zájmena jsou mezi žáky poměrně nepopulární téma. Jsou to slova ohebná, často se mění (kdo by to řekl, že já a mně je vlastně jedno slovo :-)). Nicméně se často objevují v nejrůznějších testech i přijímačkách z češtiny a celkem často se v nich chybuje. Naučit se je lze. Zde jsou všechny druhy přehledně uvedeny, společně s příklady a důležitými informacemi. S procvičováním a různými tipy a triky každému zájemci pomůžou naši lektoři českého jazyka.
Redakce SCIO

Zájmena jsou ohebný slovní druh. Ve větě obvykle zastupují podstatná nebo přídavná jména, případně je blíže určují.

Zájmena rozdělujeme do sedmi druhů (můžete si stáhnout i přehlednou tabulku, která je přiložená pod textem):

Zájmena OSOBNÍ

- zastupují osoby, zvířata, věci

- příklady: já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, se, si

- Nezapomeňte, že zájmena můžeme skloňovat, takže osobní zájmena jsou i tvary mě, mne, tobě, ho, mu, atd.

- Mezi osobní zájmena patří i zvratné se/si

Zájmena PŘIVLASTŇOVACÍ

- vyjadřují, že někomu něco patří

- příklady: můj, tvůj, její, jeho, náš, váš, jejich, svůj

- Nezapomeňte, že zájmena můžeme skloňovat a mít v různých rodech, takže přivlastňovací zájmena jsou i moje, tvého, jejího, naším, vašem atd.

Zájmena UKAZOVACÍ

- ukazujeme jimi na určitou osobu, zvíře nebo věc

- příklady: ten, ta, to, tenhle, tamta, onen, takový, týž, tentýž, sám

- Nezapomeňte, že zájmena můžeme skloňovat a mít v různých rodech v jednotném i množném čísle, mezi ukazovací zájmena tedy patří i tito, tamti, těmito, těch, tomto

- Mezi ukazovací zájmena patří i zájmeno sám

Zájmena TÁZACÍ

- používáme je v otázkách ke zjištění informací

- příklady: kdo, co, který, jaký, čí

- Tázací zájmena většinou uvozují otázku, takže je velmi často najdeme na začátku věty tázací (Kdo to byl? Koho jsi tam pustil? S čím jsi přišel?)

Zájmena VZTAŽNÁ

- stejná jako zájmena tazací, ale připojují vedlejší věty

- příklady: kdo, co, který jaký, čí, jenž

- Vztažná zájmena spojují věty (Nevím, kdo to byl. Zajimalo by mne, koho jsi tam pustil? Ukaž, s čím jsi přišel.)

- Mezi vztažná zájmena patří i zájmeno jenž

- časté spojovací výrazy: jak, jako, kterak

- příklad: Slyšeli jsme děti, jak si venku hrají s míčem.

Zájmena NEURČITÁ

- vyjadřují neurčitost osoby, věci, nebo vztahu

- příklady: někdo, něco, nějaký, některý, jakýsi, kdosi, cokoli, málokterý, ledaco, každý, všechen

- Neurčitá zájmena tvoříme přidáním přípon a/nebo předpon k zájmenům tázacím

Zájmena ZÁPORNÁ

- vyjadřují, že osoba, zvíře nebo věc neexistují

- příklady: nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný


Přiložené soubory

Druhy zájmen.pdf