Učivo přehledně a srozumitelně - český jazyk

Druhy vedlejších vět

Určování druhů vět vedlejších je častým tématem u přijímaček na střední školu. Naši lektoři tuto látku probírají velmi často i při běžném doučování češtiny pro základní školu, ale i pro víceletá gymnázia. Pokud si, chcete druhy vedlejších vět procvičit, pročtěte si následující text, stáhněte si přehlednou tabulku a zkuste si procvičit své znalosti v krátkém online testu. Pokud by nebylo vše jasné, neváhejte a domluvte si lekci u některého lektora češtiny na našich stránkách.
Redakce SCIO


Věta vedlejší je věta v souvětí, která je závislá na jiné větě. Této jiné větě říkáme věta řídící. Věta řídící může být hlavní věta souvětí nebo jiná věta vedlejší.

Věty vedlejší rozdělujeme do více druhů:

Vedlejší věta PODMĚTNÁ

- vyjadřuje podmět věty řídící (tzn. v řídící větě není podmět)

- ptáme se: kdo, co? + věta řídící

- časté spojovací výrazy: kdo, co, aby, že

- příklad: Kdo nebude poslouchat, zůstane po škole.

Vedlejší věta PŘÍSUDKOVÁ

- vyjadřuje jmennou část přísudku se sponou (v řídící větě je sponové sloveso - být, bývat, stát se, stávat se)

- ptáme se: jaký, jak

- časté spojovací výrazy: jaký, jak, jako, takový - jako, takový - aby

- příklad: Já nejsem ten, kdo by zrovna všemu rozuměl.

Vedlejší věta PŘEDMĚTNÁ

- vyjadřuje předmět ke slovesu/přídavném jménu z věty řídící (dalo by se říct, že rozvíjí sloveso/přídavné jméno věty řídící)

- ptáme se: všechny pádové otázky (kromě 1. a 5. pádu)

- časté spojovací výrazy: že, aby, jak, to - že

- příklad: Viděla jsem, jak se trápí.

Vedlejší věta PŘÍVLASTKOVÁ

- vyjadřuje bližší informaci o podstatném jméně z věty řídící (dalo by se říct, že podstatné jméno z věty řídící rozvíjí, blíže určuje jeho vlastnosti)

- ptáme se: jaký, který, čí

- časté spojovací výrazy: kdo, který, jenž, jež, že, kde, kdy, jak, aby

- příklad: To je ten kluk, který se ti tolik líbil.

Vedlejší věta DOPLŇKOVÁ

- vyjadřuje bližší informaci o ději, který se týká jména ve větě řídící (dalo by se říct, že rozvíjí přísudek a podmět nebo předmět řídící věty)

- ptáme se: jak, jaký

- časté spojovací výrazy: jak, jako, kterak

- příklad: Slyšeli jsme děti, jak si venku hrají s míčem.

Vedlejší věta PŘÍSLOVEČNÁ

- vyjadřuje okolnosti děje (místo, čas, způsob, atd) z věty řídící. Příslovečné věty rozdělujeme na různé druhy podle toho, jakou okolnost děje vyjadřují:

Vedlejší věta PŘÍSLOVEČNÁ MÍSTNÍ

- vyjadřuje příslovečné určení místa věty řídící

- ptáme se: kde, kudy, kam, odkud

- časté spojovací výrazy: kde, kudy, kam, odkud

- příklad: Alenka vlezla za králíčkem někam, kde to vůbec nepoznávala.

Vedlejší věta PŘÍSLOVEČNÁ ČASOVÁ

- vyjadřuje příslovečné určení času věty řídící

- ptáme se: kdy, odkdy, dokdy, jak dlouho, na jak dlouho, jak často

- časté spojovací výrazy: když, až, jakmile, dokud, zatímco, sotva, než

- příklad: Napiš mi zprávu, až si doděláš úkoly.

Vedlejší věta PŘÍSLOVEČNÁ ZPŮSOBOVÁ

- vyjadřuje příslovečné určení způsobu věty řídící

- ptáme se: jak, jakým způsobem

- časté spojovací výrazy: jak, jako, že, pokud, aby

- příklad: Udělej to, jak se ti to líbí.

Vedlejší věta PŘÍSLOVEČNÁ MĚROVÁ

- vyjadřuje příslovečné určení míry věty řídící

- ptáme se: do jaké míry, kolik, jak moc, o kolik, jakou měrou

- časté spojovací výrazy: že, až, co. tolik, tolikrát

- příklad: Bolelo ho to tak, až se z toho rozbrečel.

Vedlejší věta PŘÍSLOVEČNÁ PŘÍČINNÁ

- vyjadřuje příslovečné určení příčiny věty řídící

- ptáme se: proč, z jakého důvodu, z jaké příčiny

- časté spojovací výrazy: protože, jelikož, poněvadž, že

- příklad: Pomohli mu, protože si to zasloužil.

Vedlejší věta PŘÍSLOVEČNÁ ÚČELOVÁ

- vyjadřuje příslovečné určení účelu věty řídící

- ptáme se: proč, za jakým účelem

- časté spojovací výrazy: aby, ať

- příklad: Přešel jsem to, abychom se nezačali hádat.

Vedlejší věta PŘÍSLOVEČNÁ PODMÍNKOVÁ

- vyjadřuje příslovečné určení podmínky věty řídící

- ptáme se: za jaké podmínky, kdy

- časté spojovací výrazy: jestliže, když, kdyby, jestli, -li

- příklad: Půjdeme do kina, když budeme mít čas.

Vedlejší věta PŘÍSLOVEČNÁ PŘÍPUSTKOVÁ

- vyjadřuje příslovečné určení přípustky věty řídící

- ptáme se: i přes co, navzdory čemu, i v jakém případě

- časté spojovací výrazy: i když, třebaže, ačkoliv, přestože, ač

- příklad: Půjdu s vámi na procházku, i když se mi vůbec nechce.